Woonwagengemeenschap demonsteert tegen tekort aan standplaatsen

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – De woonwagengemeenschap in de gemeente Leudal heeft aangekondigd donderdag 11 oktober te gaan demonstreren.

Met de demonstratie vragen de woonwagenbewoners aandacht voor het tekort aan standplaatsen.

Waar de demonstratie gaat plaatsvinden maakt de initiator van de demonstratie donderdagochtend bekend bij de gemeente Leudal. De gemeente neemt nu samen met de politie de benodigde voorzorgsmaatregelen om ‘de veiligheid van alle betrokkenen te garanderen en de demonstratie in goede banen te leiden.’

Gesprek
Loco-Burgemeester Arno Walraven: ‘We erkennen de problematiek en begrijpen dat mensen hier aandacht voor vragen. De gemeente Leudal gaat graag met haar woonwagenbewoners in gesprek over dit onderwerp. In juli 2018 is het nieuwe Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepresenteerd. Dit beleidskader reikt gemeenten de kaders aan waarmee zij het lokale woonwagenbeleid kunnen ontwikkelen. Een eerste afspraak hierover is inmiddels gepland’.

Discriminatie
Vorig jaar nog oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat het College van Leudal zich met haar gevoerde woonwagenbeleid schuldig maakte aan discriminatie op grond van ras. De meningen van de politieke partijen in Leudal daarover waren toen nogal verdeeld. D66 stelde in juni 2017 nog dat de wachttijd voor woonwagens veel langer is dan die voor sociale huurwoningen en dat er geen nieuwe woonwagens gehuurd kunnen worden in Leudal, waardoor de mogelijkheden van woonwagenbewoners verder worden beperkt ten opzichte van andere mensen.

Reacties

article
14786
Demonstratie woonwagengemeenschap
LEUDAL – De woonwagengemeenschap in de gemeente Leudal heeft aangekondigd donderdag 11 oktober te gaan demonstreren.
https://leudal.nieuws.nl/2018/10/10/woonwagengemeenschap-demonsteert-tekort-aan-standplaatsen/
2018-10-10T17:16:10+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/197/2018/10/10171850/Woonwagens.jpg
Arno Walraven, beleidskader, College voor de Rechten van de Mens, demonstratie, Discriminatie, discriminatie op grond van ras, discriminatie woonwagenbewoners, woonwagenbeleid, woonwagenbewoners, woonwagengemeenschap
Nieuws