Na jaren nog steeds weinig schot in Postkoetsproblematiek

Foto: John Hölsgens

HORN – Raadslid Mathieu Wagemans (Ronduit Open) heeft de afgelopen jaren op regelmatige basis de problematiek rond De Postkoets in Horn aangekaart. Het ging daarbij vooral over de wijze waarop het pand wordt geëxploiteerd.

Centraal stond daarbij dat door de exploitant voorrang zou worden gegeven aan commerciële activiteiten, terwijl tegelijkertijd voor gemeenschapsactiviteiten geen plek was.

Overleg
Er was overleg, er leek enige verbetering in de situatie op te treden, maar nu vindt het raadslid het toch tijd de draad weer op te pakken. Volgens Wagemans zijn er ervaringen die uitwijzen dat door de exploitant wordt aangegeven dat op bepaalde dagen en tijdstippen geen ruimte beschikbaar is voor activiteiten met een gemeenschapskarakter, terwijl uit feitelijke waarnemingen op die dagen zelf blijkt dat er volop ruimte is, of dat de Postkoets zelfs gesloten is.

Invloed
Wagemans schrijft aan het college van B&W: ‘Het is mij bekend dat de overeenkomst tussen college en het bestuur van de Postkoets slechts beperkte basis blijkt te bieden om invloed uit te oefenen op de exploitatie. Dat is overigens op zichzelf al merkwaardig aangezien het een gebouw is dat met gemeenschapsgeld is gerealiseerd en zeker niet met als doel commerciële activiteiten te organiseren die ten koste gaan van de gemeenschapsfunctie. Er is, afgezien van mogelijke concurrentievervalsing, geen probleem wanneer commerciële activiteiten plaatsvinden op dagen en tijdstippen waarop er vanuit de gemeenschap geen behoefte is aan het afhuren van ruimte. Maar voorrang aan commerciële activiteiten ten koste van activiteiten met een gemeenschapskarakter dient hard en helder te worden uitgesloten.’

Accommodatiebeleid
En dus roept Wagemans het college maar weer eens op om er bij het  bestuur van de Postkoets opnieuw op aan te dringen de exploitatie van De Postkoets in overeenstemming te brengen met de uitgangspunten van een gemeenschapshuis. ‘Verder moet bij iedere verlenging van overeenkomsten met gemeenschapshuizen deze lijn worden gevolgd en dient dit uitgangspunt ook te worden vastgelegd in het nieuw te formuleren accommodatiebeleid. Ervaringen in andere kernen (ik noem Baexem en Heythuysen) geven aan dat dit ook heel goed mogelijk is’, zo besluit het raadslid.

Reacties