Nieuwe samenwerking Aloysius stichting, PSW Junior en Hoera Kindercentra

Foto: Maartje van Berkel

HORN – Na een periode van intensieve voorbereiding is de nieuwe BSO Lataste officieel geopend door wethouder Mart Janssen (Ronduit Open).

De Latasteschool in Horn, onderdeel van de Aloysius Stichting, biedt speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 14 jaar en is tevens een expertisecentrum met een breed onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor kinderen in de regio Midden-Limburg.

Plus
De Latasteschool wil op de eigen locatie naschoolse opvang bieden aan hun leerlingen, zodat deze na schooltijd niet meer met taxi’s vervoerd hoeven te worden om deel te kunnen nemen aan een naschools programma. Er komt dus reguliere kinderopvang (buitenschoolse opvang) maar met passende begeleiding: Kinderopvang Plus.

Foto: Maartje van Berkel

Samenwerking
Om voor deze kinderopvang met extra begeleiding  – in de vorm van gespecialiseerde jeugdhulp – in aanmerking te komen, is het nodig dat het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML) toegang verleent. Met Hoera Kindercentra is de samenwerking gezocht vanwege hun expertise op het gebied van kinderopvang. En voor het aanbieden van de gespecialiseerde begeleiding, wordt PSW Junior ingeschakeld; zij verzorgen de ‘Plus’.

Uitvoeringsagenda Jeugdhulp
Vanaf het nieuwe schooljaar hoeven de kinderen van de Latasteschool dus niet meer vervoerd te worden naar specialistische jeugdhulp. Ze krijgen bij BSO Lataste een naschools aanbod dat naadloos aansluit op het deel van de dag waarin onderwijs wordt gevolgd. De gemeente Leudal ondersteunt dit nieuwe initiatief; het organiseren van kinderopvang voor kinderen met een beperking, is met prioriteit in de Uitvoeringsagenda Jeugdhulp opgenomen. Het doel: het normaliseren van de situatie voor kinderen met een beperking en hun ouders, het werken aan hun integratie en het verstevigen van hun netwerk.

Financiering
Ouders betalen de kosten van deze naschoolse opvang aan Hoera kindercentra. In 2018 betekent dit een bruto bijdrage van 6,95 euro per kind per uur. Ouders kunnen van de Belastingdienst in veel gevallen Kinderopvangtoeslag ontvangen, waardoor de netto kosten aanzienlijk lager zijn. Voor ouders die geen gebruik kunnen maken van Kinderopvangtoeslag (met name de zogenoemde eenverdieners), is er een vangnetregeling via de Subsidieregeling Kinderopvang Plus. De eigen bijdrage kan bij minimuminkomens vergoed worden via de bijzondere bijstand.

Winst
Zo is de Kinderopvang Plus toegankelijk voor alle kinderen met een doorverwijzing van het CJG-ML. De verwachting is ook dat de vervoerskosten en de kosten voor gespecialiseerde jeugdhulp voor de gemeente Leudal lager zullen uitvallen. ‘Maar de grootste  winst voor de gemeente is dat het belang van het kind beter wordt gediend’ aldus wethouder Janssen.

Reacties

article
14613
Samenwerking Aloysius stichting, PSW Junior en Hoera Kindercentra
HORN – Na een periode van intensieve voorbereiding is de nieuwe BSO Lataste officieel geopend door
https://leudal.nieuws.nl/2018/10/01/nieuwe-samenwerking-aloysius-stichting-psw-junior-en-hoera-kindercentra/
2018-10-01T11:23:44+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/197/2018/10/01111416/MVB20180927-0711.jpg
Aloysius stichting, Belastingdienst, BSO Lataste, Centrum voor Jeugd en Gezin, Hoera Kindercentra, Kinderopvang, Kinderopvang Plus, Kinderopvangtoeslag, Latasteschool, Mart Janssen, PSW, PSW Junior, Ronduit Open, Samenwerking, Subsidieregeling Kinderopvang Plus, Uitvoeringsagenda Jeugdhulp
Nieuws