Gemeente jubelt over positieve jaarrekening: 1,5 miljoen euro

Foto: Pixabay - Alexas_Fotos (CC0-Public Domain)

LEUDAL – De gemeente Leudal jubelt over het positieve resultaat op de jaarrekening van 2017: 1,5 miljoen euro.

Net als een bedrijf publiceert de gemeente een jaarverslag: een verantwoording van het voorgaande jaar, zowel op het gebied van financiën – inkomsten versus uitgaven – als een verantwoording van het gerealiseerde beleid.

Vet
De wethouder Financiën, Piet Verlinden, toont zich tevreden: ‘Leudal krijgt weer wat vet op de botten. De nieuwe coalitie kan door de financiële ruimte met vertrouwen verder bouwen aan een mooie toekomst.’ De belangrijkste meevallers in 2017 waren de hogere opbrengsten toeristenbelasting (145.000 euro) en pacht landbouwgronden (37.000 euro). Er waren ook minder kosten aan de viering van 10 jaar Leudal (31.000 euro), als gevolg van hogere sponsorbijdragen. Verder waren er minder schadeclaims (55.000 euro).

Tegenvallers
Maar er waren ook tegenvallers: lagere opbrengsten uit Onroerende Zaak Belasting (35.000 euro), extra inhuur van jobcoaching voor het Mensontwikkelbedrijf (55.000 euro) en hogere onderhoudskosten voor software (60.000 euro), onder meer door investeringen in informatieveiligheid.

Behandeling
De extra aandacht voor uitkeringsgerechtigden heeft volgens de gemeente geleid tot de uitstroom van 33 personen (7,9 procent), 32 maatschappelijke initiatieven zijn gesubsidieerd vanuit het Fonds Maatschappelijke Activiteiten, 6 leerlingen hebben succesvol deelgenomen aan het traject zelfstandig reizen en er zijn 13 startersleningen verstrekt. De jaarrekening wordt behandeld in de raadsvergadering van 3 juli. De concept-jaarrekening staat ook op de website van de gemeente én is in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Reacties