Voorzitter Ronduit Open wil dat Verheul zetel ter beschikking stelt

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – René Strijbosch, voorzitter van Ronduit Open, heeft in een persbericht laten weten het te betreuren dat wethouder Richard Verheul vertrekt bij de partij. Verheul zal worden gevraagd zijn raadszetel ter beschikking te stellen aan Ronduit Open, al lijkt het niet erg waarschijnlijk dat dat zal gebeuren.

Verheul heeft immers al aangekondigd verder te gaan als raadslid, onder de naam Leudal Sociaal.

Belofte
Uitvoering van de belofte die Verheul – net als alle andere raadsleden van de partij – voor de verkiezingen heeft gedaan om in het geval van een vertrek uit de fractie de zetel in te leveren – kan op geen enkele wijze wettelijk worden afgedwongen. Sterker nog: de wat pesterige naamkeuze van de eenmansfractie (Leudal Sociaal), die immers verwijst naar een eerder vertrek van leden van Ronduit Open die hun zetel behielden, wijst op weinig bereidwilligheid aan de kant van Verheul. Toch zal het verzoek er komen, omdat Verheul de belofte ‘in volle overtuiging en zonder enig voorbehoud’ heeft ondertekend, aldus Strijbosch.

Mart Janssen
‘De nieuwe coalitie van Samen Verder, Ronduit Open en D66 wil de bestuurlijke component in Leudal verder versterken door onder andere een directere sturing van processen en projecten door het college, met een frequente rapportage aan de Raad. Dat vraagt een intensieve betrokkenheid bij alle relevante dossiers’ zegt Strijbosch. ‘Ronduit Open heeft de luxe dat er meerdere kandidaat-wethouders beschikbaar zijn. Alles afwegend dragen bestuur en fractie Mart Janssen voor als kandidaat-wethouder ‘sociaal domein’. Mart heeft eerder als wethouder in de gemeente Leudal gewerkt (destijds nog voor de PvdA – red.). Bestuur en fractie hebben er vertrouwen in dat hij de behoorlijke uitdagingen in het sociaal domein op een goede manier op gaat pakken.’

Moreel besef
Strijbosch beweert dat Ronduit Open graag de mogelijkheden met Richard Verheul had willen bespreken. ‘Helaas heeft hij dat niet afgewacht’. Dat lijkt in tegenspraak met wat Verheul eerder tegenover Dagblad De Limburger verklaarde, namelijk dat hij niet bij de coalitiebesprekingen betrokken zou zijn, pas donderdag een telefoontje kreeg dat hij gepasseerd zou worden en daarbij geen antwoord kreeg op de vraag of zijn functioneren daar de oorzaak van was. Strijbosch werd in hetzelfde artikel overigens al geciteerd als dat hij een eventuele weigering van Verheul om zijn zetel in te leveren van ‘laag moreel besef’ vond getuigen.

 

Reacties