Han Bekkers: ‘Ik ben geen tovenaar’

Foto: 3ML

LEUDAL – ‘Ik ben geen tovenaar. Avatar is gewoon een hele goede cursus.’ Dat zei gemeentesecretaris Han Bekkers nog vóór de raadsvergadering van dinsdag tegen de website Binnenlands Bestuur. Het presidium besloot maandagavond al dat er een dag later geen debat over de kwestie zou komen.

Wel zouden alle fracties én de burgemeester hun zegje mogen doen over de in opspraak geraakte interim-secretaris.

Filosofie
Die bestreed in het artikel van Binnenlands Bestuur dat Avatar een beweging is, en dat er een soort geheim netwerk van goeroes bestaat dat probeert het openbaar bestuur te infiltreren. ‘Het is niet meer dan een filosofie die mensen verbindt.’ De Avatar-cursussen hebben hem wel gevormd, zegt hij. Net zoals zijn opvoeding, middelbare schoolopleiding en de vele studies die hij daarna volgde dat deden. Dat maakt dat hij als leidinggevende met medewerkers zogeheten ‘open gesprekken’ voert, oprecht vraagt hoe het met ze gaat en ze begeleidt. ‘Dat hoort bij mij en mijn manier van leiding geven. Niks meer dan dat’ aldus Bekkers.

Draagvlak
Op het gemeentehuis vond maandagmiddag eerst een bijeenkomst plaats waar Bekkers antwoord gaf op vragen van medewerkers. Daar bleek behoefte aan. ‘Daaruit is mij gebleken dat er een goed draagvlak is om door te gaan en de weg te bereiden voor mijn opvolger, want ik ben tenslotte maar een interim’, zei Bekkers daarover.

Salaris
Maar er was meer. Zoals het riante salaris van Bekkers. Daarover schreef Dagblad De Limburger dinsdagochtend dat het presidium op de hoogte was gesteld bij de aanstelling van Bekkers. Peter van Melick van oppositiepartij CDA gaf echter in de ochtend met een Tweet aan dat die bewering niet klopte. De pijn van het salaris voelde ook de VVD, zo bleek ’s avonds tijdens de vergadering. Fractieleider Thomassen wees er bovendien op dat het bij de sollicitatie van Bekkers blijkbaar niet was opgevallen dat hij op diverse plaatsen zijn werk niet heeft afgemaakt. De liberaal gaf meteen aan dat er wat zijn partij betrof meteen een einde diende te komen aan de samenwerking met Bekkers.

Weinig bewijzen
Hij kreeg op veel punten bijval van PAL en het CDA. Michel Graef van coalitiepartij Samen Verder zag het toch wat anders. Hij constateerde dat er rondom de Avatarinsinuaties veel vraagtekens zijn, maar weinig bewijzen. Dat leek hem ook moeilijk. Daarom opteerde hij om zo snel mogelijk een nieuwe, vaste secretaris aan te stellen, maar dat op een nette manier te doen. Tot dusverre had Bekkers, voor zover hij naar eer en geweten kon beoordelen, immers goed gefunctioneerd. Ook Leudal Sociaal vond dat een belangrijk punt. D66 wees er onder meer op dat burgers en pers op een informatieachterstand staan en stelde daarom een uitgebreide persconferentie voor. Ronduit Open herhaalde nog eens haar bedenkingen van een dag eerder.

Marktconform
Burgemeester Verhoeven zei vervolgens in een verklaring dat hij de gemeentesecretaris als gedreven, enthousiast en deskundig had leren kennen. Het salaris van Bekkers noemde hij marktconform. Verhoeven noemde zichzelf een voorstander van een constructief kritische houding, maar vroeg de raad om zich toch ook te vergewissen van de situatie op de werkvloer om niet de positieve ontwikkelingen van de afgelopen tijd uit het oog te verliezen. ‘Ik heb het volste vertrouwen in deze gemeentesecretaris en zijn functioneren. Hij zal de weg effenen voor zijn opvolger. Het college neemt uw verklaringen mee, maar laten we de relatieve rust bewaren.’

Motie
Een motie van afkeuring tegen het voltallige college, inclusief burgemeester Arno Verhoeven, kreeg de steun van alle oppositiepartijen, maar werd door de coalitie van Ronduit Open en Samen Verder met 12 tegen 11 weggestemd. Er werd wel besloten op zoek gegaan naar een opvolger voor Bekkers: in vaste dienst dus. Verhoeven zei dat het college binnenkort met een schrijven komt, waarin onder meer staat hoe lang de interim-periode van Bekkers nog duurt en welke (lagere) beloning daar tegenover zal staan.

Reacties