Roermondse plannen een bedreiging voor Buggenum en Neer?

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Raadslid Mathieu Wagemans (Ronduit Open) is bezorgd over Roermondse plannen omtrent projecten in het watervoerend deel van de Maas.

In het verleden zijn dergelijke plannen al aan de orde geweest, maar kwamen die niet tot uitvoering. Een belangrijke reden daarvoor was, dat deze projecten een negatieve invloed zouden kunnen hebben op bescherming tegen hoogwater. Nu filtreert Wagemans uit een artikel in Dagblad De Limburger van 2 februari, dat Rijkswaterstaat zich niet langer zou verzetten.

Dijk
‘Ik vraag de nadrukkelijke aandacht van het college voor de mogelijke effecten van uitvoering van deze plannen voor de gebieden stroomafwaarts. Wat Leudal betreft gaat het concreet om de kernen Buggenum en Neer’, zo schrijft het raadslid. ‘Ik wijs concreet op het voornemen van dijkverlaging langs het lateraal kanaal. Gevolg zou kunnen zijn dat de maatregelen met betrekking tot hoogwaterbescherming in beide kernen nog omvangrijker zouden moeten worden, dan nu al het geval is. In Buggenum denkt Rijkswaterstaat reeds aan een dijk van zes meter hoog, dwars door het open landschap van Mooi Buggenum.’

Waakzaamheid
Wagemans noemt het onaanvaardbaar dat de ene gemeente  – en in het bijzonder burgers in Leudal – de prijs betalen voor plannen van een andere gemeente. ‘Wat in Roermond als oplossing wordt gezien op het vlak van toerisme, leidt dan tot problemen elders. Men laat dan de nadelen van de eigen plannen letterlijk en figuurlijk met het Maaswater wegstromen’ stelt het raadslid, dat uiterste waakzaamheid en alertheid van het college verlangt. ‘We vragen ook dat de raad, indien u inschat dat zich mogelijk problemen kunnen gaan voordoen, wordt geïnformeerd zodat de positie van het college door een raadsuitspraak wordt ondersteund.’

Aansprakelijkheid
Nog beter zou het volgens Wagemans zijn wanneer binnen het kader van de gemeentelijke samenwerking een gezamenlijke overeenkomst wordt ondertekend door beide gemeenten, waarin wordt verklaard dat negatieve effecten van meet af aan hard en volledig worden uitgesloten, inclusief een aansprakelijkheidsparagraaf. ‘Recent zijn wederom intenties uitgesproken om de samenwerking in Midden Limburg te verstevigen. Het verleden wijst echter uit dat intenties op dit vlak lang niet altijd consequenties hebben. Midden Limburg heeft op dat vlak geen fraaie historie. Die lijn moet met kracht worden doorgesneden. Geen geldelijk gewin dus, waarbij de rekening door anderen moet worden betaald.’

Reacties

article
12236
Roermondse plannen bedreiging voor Buggenum en Neer?
LEUDAL – Raadslid Mathieu Wagemans (Ronduit Open) is bezorgd over Roermondse plannen omtrent projecten in
https://leudal.nieuws.nl/2018/02/10/roermondse-plannen-bedreiging-buggenum-en-neer/
2018-02-10T18:39:41+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/197/2016/01/27184603/Maas-Neer-1.jpg
aansprakelijkheid, dijken, hoogwater, Hoogwaterbescherming, Maas, Mooi Buggenum, projecten, Roermond, Roermondse plannen, Toerisme
Nieuws