Actieplan Leudal in de strijd met ondermijnende criminaliteit

Foto: Pixabay - TheDigitalArtist (CC0-Public Domain)

LEUDAL – Afgelopen vrijdag werden er voor de zoveelste keer vaten aangetroffen in het buitengebied van Leudal, 85 stuks deze keer liefst, met daarin chemische vloeistoffen die afkomstig zouden zijn van een productielocatie voor chemische drugs. Maar de gemeente heeft te kampen met meer vormen van criminaliteit.

Burgemeester Arno Verhoeven kondigde het in zijn laatste nieuwjaarstoespraak al aan: de onderwereld kan op een antwoord rekenen. De gemeente Leudal bindt de strijd aan met ondermijnende criminaliteit.

Actieplan
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dinsdag het Actieplan Ondermijning Leudal 2018-2020 vastgesteld. Dit actieplan omschrijft de acties die de gemeente de komende tijd oppakt, om georganiseerde en ondermijnende criminaliteit te bestrijden. Er is sprake van criminele ondermijning, wanneer de onderwereld een plek probeert te veroveren in de ‘bovenwereld’. Denk aan hennepkwekerijen in woonwijken, drugslaboratoria in boerenstallen en de genoemde afvaldumpingen, afpersing in de horeca door criminele motorclubs en uitbuiting van buitenlandse werknemers. Maar ook pogingen van criminelen om invloed op lokale politieke besluitvorming uit te oefenen, zijn hier een voorbeeld van.

Training
Burgemeester Verhoeven: ‘Het is goed wonen en recreëren in Leudal. En dat willen we vooral zo houden. Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is namelijk een omvangrijk probleem dat zich in de samenleving verspreidt. We mogen onze ogen er niet voor sluiten. We moeten ons bewust zijn van het bestaan en de risico’s. Ondermijnende criminaliteit komt natuurlijk niet altijd luid en duidelijk tot ons. Onze medewerkers moeten daarom signalen kunnen oppikken, kunnen herkennen dat iets afwijkt of anderszins opvalt. Onze medewerkers worden hierop getraind.’

Barrières
De gemeente heeft mogelijkheden om barrières op te werpen, waarmee kan worden voorkomen dat criminele organisaties of personen misbruik maken van legale structuren of zich weten te vestigen in de regio. Dit betekent onder meer dat het veiligheidsbeleid consequent uitgevoerd moet worden en dat de gemeente kritisch is bij vergunningverlening, subsidieverleningen en aanbestedingsprocedures. Daarnaast geldt dat de gemeente moet toezien, handhaven en strikt sancties oplegt.

Samenwerking
Criminaliteit is echter niet meer enkel het probleem van de politie en het Openbaar Ministerie, liet Verhoeven weten. Het gaat om de bestrijding van een maatschappelijk vertakte, criminele ‘industrie’ en dat vraagt om samenwerking. ‘Niet alleen tussen overheden onderling, maar ook door inwoners en ondernemers. Zonder hulp van inwoners en ondernemers kunnen gemeente, politie, belastingdienst, provincie en Openbaar Ministerie de strijd tegen ondermijning niet winnen.’ Waarop de oproep volgde om verdachte situaties te blijven melden bij de politie (0900-8844) of via ‘Meld Misdaad Anoniem’ (0800-7000).

Reacties

article
12192
Leudal bindt de strijd aan met ondermijnende criminaliteit
LEUDAL – Afgelopen vrijdag werden er voor de zoveelste keer vaten aangetroffen in het buitengebied
https://leudal.nieuws.nl/2018/02/07/actieplan-leudal-strijd-ondermijnende-criminaliteit/
2018-02-07T17:17:09+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/197/2018/02/07171017/gangster-2902625_1920.jpg
Actieplan, afpersing, afvaldumpingen, Burgemeester Arno Verhoeven, criminaliteit, Criminaliteit buitengebied, criminele bendes, drugs, Drugslab, georganiseerde criminaliteit, Hennep, misdaad, motorclubs, ondermijnende criminaliteit
Nieuws