Gemeentelijke bomensnoei in de winterperiode

Foto: Pixabay - putevodnik (CC0-Public Domain)

LEUDAL – De gemeente Leudal heeft ruim 33.000 bomen in de openbare ruimte, waarvoor men zorgplicht heeft. De forse stormen van januari maken controles en goed onderhoud tot het grootste belang.

Die controles bestaan onder meer uit VTA-onderzoek, een vitaliteitscontrole. Daarnaast worden snoei- en kapwerkzaamheden verricht.

Boomveiligheid
VTA staat voor Visual Tree Assessment. Dit is een boomveiligheidscontrole, vergelijkbaar met de jaarlijkse APK controle van auto’s. Hierbij wordt gelet op uiterlijke gebreken. Men kijkt naar de algemene toestand van de boom, aanwezigheid van zwammen op de stam, afwijkende zware takken (zuigers), ziektes en zo meer. Bij gebreken volgt er een nader technisch onderzoek. Bij dit onderzoek wordt met apparatuur de boom onderzocht en worden de risico`s geïnventariseerd. Er volgt een rapport waar in staat of de boom kan worden gehandhaafd of dat deze gekapt moet worden. Leudal laat jaarlijks 2500 bomen VTA controleren.

Snoei
Elk jaar worden ook bomen in de openbare ruimte gesnoeid. Daarbij moet de vorm van de boom niet aangetast worden. Vaak vragen landbouwers of burgers de boom te snoeien tot op de erfgrens, zodat er op hoogte geen takken overhangen. Snoeien op deze manier (éénzijdige snoei) kan echter de kroon onstabiel maken en leiden tot breuk.

Kap
Met het kappen van bomen in de openbare ruimte is de gemeente terughoudend. Veel verzoeken om te kappen vanwege blad- en vruchtval, schaduwwerking (bij akkers of voor zonnepanelen) worden niet gehonoreerd. De gemeente vindt het meestal te ingrijpend om om die redenen te kappen. Elke aanvraag om bomenkap wordt wel serieus bekeken en overwogen. Er zijn genoeg redenen om bomen te koesteren. Behalve natuurlike schoonheid dragen bomen bijvoorbeeld aanzienlijk bij aan de verwijdering van fijnstof, schadelijke oxiden en ozon uit de lucht. Dit is niet zichtbaar, maar wel meetbaar.

Aannemers
Ook deze winterperiode is de gemeente bezig met snoeiwerkzaamheden. De buitendienst heeft een eigen hoogwerker ter beschikking en snoeit voornamelijk de bomen in de kernen. Er wordt ook gesnoeid in het buitengebied, maar daar is een aannemer momenteel mee bezig. Een andere aannemer is bezig met het kappen van bomen die zijn afgekeurd, of die schade en meer dan normale hinder veroorzaken.

Overzicht
Op de gemeentelijke site is precies terug te vinden waar de werkzaamheden in Leudal plaatsvinden of plaats hebben gevonden. Als u verder vragen of tips heeft aangaande kap- en snoeiwerk van bomen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Leudal via e-mail ([email protected]) of telefonisch via 0475- 85.90.00.

Reacties

article
12185
Bomensnoei in de winterperiode
LEUDAL – De gemeente Leudal heeft ruim 33.000 bomen in de openbare ruimte, waarvoor men
https://leudal.nieuws.nl/2018/02/05/gemeentelijke-bomensnoei-winterperiode/
2018-02-05T15:15:36+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/197/2018/02/05150735/sawing-1605088_1920.jpg
Bomensnoei, Boomkap, kapwerkzaamheden, overzicht, Snoeiwerkzaamheden, storm, stormen, VTA, winter
Gemeentenieuws