Onvrede in Baexem over ongelukkig tijdstip ‘inloopavond’ N280

Foto: John Hölsgens

BAEXEM – Samen Verder is niet erg gelukkig met het tijdstip en insteek van de door de provincie geplande inloopmiddag/avond over de N280 in Baexem.

Die staat momenteel nog gepland op 11 oktober, tussen 16.00 uur en 20.00 uur in Baexheimerhof. Marcel Hagens uit Baexem, van de actiegroep N280, heeft daartegen al geprotesteerd bij gedeputeerde Geurts. Samen Verder steunt Hagens in zijn opvattingen.

Onderweg
Het feit dat er, na lang wachten, eindelijk een NRD en een voorlopig verkeersontwerp voor de N280 gereed is werd in Baexem nog wel zeer positief ontvangen. Maar over de wijze waarop de provincie een en ander wenst toe te lichten is men niet erg te spreken. ‘Een ‘inloopavond’ tussen 16.00 uur en 20.00 uur is, zo blijkt uit de vele reacties die wij nu al mochten ontvangen, voor de hard werkende inwoner van Baexem, een wel héél erg ongelukkig tijdstip. Van 16.00 uur tot 18.30 uur is het merendeel nog op het werk of onderweg naar huis, alwaar het eten en de kinderen wachten. Als men rond 20.00 uur weer uit de rol van vader of moeder kan stappen is het te laat, want dan is de provincie alweer weg’, aldus Hagens.

Goed beeld
Hagens vraagt zich verder af waarom gekozen is voor een inloopavond en niet een gezamenlijke sessie, zoals alle voorgaande bijeenkomsten. ‘Bewoners worden in het laatste geval allemaal hetzelfde geïnformeerd en kunnen zich een goed beeld vormen van de ontwikkelingen, eventueel gevoed door de antwoorden op vragen uit de verzamelde bevolking. In het huidige plan is het ieder voor zich en de inwoners van Baexem voelen zich daarbij niet prettig. Het wekt de indruk dat er iets te verbergen is en dat men niet open en transparant durft te informeren, zoals dat in het verleden wel het geval is geweest.’

Steun
Hagens heeft Geurts verzocht om de informatiesessie op 11 oktober te verplaatsen naar de avond en vanaf 20.00 uur een presentatie van de stand van zaken te geven, alsmede een toelichting over het voorlopig verkeersontwerp. ‘Het zou veel onrust kunnen wegnemen en wezenlijk bijdragen aan de kwaliteit van de voorlichting’ meent Hagens. Hij krijgt steun van de fractie Samen Verder, die bij monde van Ria Teluij er bij het college op aandringt om de provincie op andere gedachten te brengen. Teluij: ‘Het moet een informatieavond zijn en geen inloopmiddag of inloopavond. Het zal toch niet de bedoeling zijn de inwoners van Baexem geen kans te geven om kennis te nemen van of vragen te stellen over de uitleg van de plannen?’

Reacties