Teluij (Samen Verder) geïrriteerd door suggesties burgemeestersportefeuille

Foto: Facebook

LEUDAL – Raadslid Ria Teluij (Samen Verder) stoort zich aan het advies van Mathieu Wagemans (Ronduit Open) om de portefeuille van burgemeester Arno Verhoeven vooral niet te splitsen.

Vrijdag noemde Wagemans die mogelijkheid een ‘onzalige interventie’ en gaf daar een drietal argumenten voor.

Kapot
Maar Teluij ergert zich, omdat zij van mening is dat dit soort zaken eerst binnen het presidium besproken dienen te worden. In een persoonlijke reactie geeft Teluij aan dat ook de formulering ‘er hebben mij signalen bereikt’ haar stoort. ‘Zelfs als het klopt, dit is Leudal wéér in een verkeerd daglicht stellen. Wat is het doel toch? Zo maakt men Leudal kapot!’

Bedrijfsleven
Pas nadat zaken in het presidium besproken zijn – door en met de fractieleiders, burgemeester en secretaris – en men daarna bijvoorbeeld niet tevreden is, zou dit in een openbare commissie of raadsvergadering besproken moeten worden geeft Teluij verder aan. ‘Ook in het bedrijfsleven treedt men niet meteen naar buiten, maar bespreekt men dit soort zaken eerst intern met de mensen die het aangaat.’

Reacties