Commissie vergadert achter gesloten deuren over Landgoed Leudal, boycot D66

Foto: Facebook D66

LEUDAL – De commissie Fysiek van de gemeente Leudal gaat – op verzoek van het college – een besloten bijeenkomst houden over het gedoogbesluit Landgoed Leudal.

Dat is, zacht uitgedrukt, ongebruikelijk. Naar mening van D66 is er zelfs geen enkele reden voor een besloten bijeenkomst. De democraten hebben daarom aangekondigd uit protest alleen deel te nemen aan het openbare gedeelte van de vergadering.

Verzoek
Aan de commissievoorzitter zijn geen zwaarwegende belangen genoemd om het onderwerp ‘Landgoed Leudal’ niet in het openbaar te behandelen. ‘De voorzitter heeft naar onze mening daarom ten onrechte het verzoek van wethouder Walraven (Samen Verder) gehonoreerd, om een deel van de vergadering besloten te houden’ zo liet de fractie weten. D66 heeft de voorzitter gevraagd om het besluit terug te draaien en de volledige vergadering in het openbaar te houden, maar dat verzoek werd niet ingewilligd.

Imago
Afgelopen dinsdag behandelde de raad het imago-onderzoek over de gemeente Leudal. In dat rapport wordt nog aanbevolen actiever en opener te communiceren. Die aanbevelingen werden door iedereen (inclusief het college) overgenomen. Ook coalitiepartij Ronduit Open is van mening dat de wethouder moet aangeven waarom hij een vertrouwelijk overleg wil. Raadslid Wagemans: ‘Wij hanteren maar twee uitzonderingen op openbaarheid. Dat is wanneer privé-zaken aan de orde zijn en wanneer het om onderhandelingen gaat. Als het er om gaat te verkennen hoe ver de wethouder mag gaan bij onderhandelingen, dan is het vanzelfsprekend dat dit niet in het openbaar gebeurt. Anders zou je namelijk het belang van de gemeente kunnen schaden.’

De vergadering van de commissie Fysiek, die D66 dus deels boycot vanwege het overleg achter gesloten deuren, is op 12 september.

Reacties