Uitkomsten imago-onderzoek: gemeente Leudal scoort ‘zwak tot matig’

Foto: Twitter (Roy Coolen)

LEUDAL – De afgelopen maanden heeft het onderzoeksbureau RenM Matrix, in opdracht van de gemeente Leudal, een imago-onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten zijn zwaar teleurstellend voor de gemeente.

Het rapport met daarin de resultaten van het onderzoek werden op dinsdagavond in een bijeenkomst met de raad gepresenteerd. Het onderzoek toont aan dat de gemeente Leudal een zwak tot matig imago heeft.

Heythuysen
Als woonplaats scoort Leudal nog een 6,8. Maar het bestuur krijgt een 5,2 van de inwoners. Het rapportcijfer voor de medewerkers is een 6,4. Burgers ervaren vooral dat er niet met hen wordt meegedacht en dat er onvoldoende oog is voor alle kernen. Teveel aandacht zou naar de centrumkern Heythuysen gaan. Daarnaast wordt er onvoldoende verantwoordelijkheid genomen en weet de gemeente niet wat er leeft in de gemeenschap, zo luidt de conclusie. De baliediensten bij de gemeente (aanvraag paspoort, rijbewijs e.d.) en de vriendelijkheid van de medewerkers worden wél positief gewaardeerd en als sterke kanten van de gemeente Leudal benoemd.

Hard
Het rapport bevat in ogen van het college en het managementteam van de gemeente Leudal een harde, maar realistische boodschap. Zij zien de uitkomsten van dit onderzoek nu vooral als kans om samen de schouders eronder te zetten. Ook de aanwezige raadsleden gaven die dinsdag aan de resultaten te herkennen en de noodzaak te zien om samen stappen te zetten, ter verbetering van het imago. Het onderzoeksbureau doet enkele aanbevelingen waar de gemeente mee aan de slag zal moeten. De komende tijd worden deze aanbevelingen verder uitgewerkt tot concrete acties die raad, college en ambtelijke organisatie samen willen oppakken, zo liet de gemeente weten.

Burgers die vragen hebben over het onderzoek, kunnen overigens contact opnemen met de strategisch communicatieadviseur van de gemeente. Dat is Loes Vestjens. Zij is bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente Leudal: 0475-85.90.00.

Reacties