Hoe houden we Limburg klimaatproof in tijden van Trump?

ROERMOND – Ter ere van het nieuw te openen kantoor van het Waterschap Limburg in Roermond, werd woensdagmiddag een inspiratiemiddag over water en klimaat georganiseerd.

Onder de noemer ‘Hoe houden we het hoofd koel en de voeten droog’ kwam een aantal sprekers aan bod die vanuit hun vakgebied, expertise en ervaring de genodigden van nieuwe inzichten en aansprekende voorbeelden voorzag, om zélf werk te maken van klimaatadaptatie in Limburg en daarbuiten.

Publiek
Het publiek bestond uit genodigde bestuurders van Limburgse gemeenten, de Nederlandse waterschappen en buitenlandse waterpartners, de provincie en andere overheden, vertegenwoordigers namens agrarische sector (LTO) en natuurterreinbeheerders. Gouverneur Theo Bovens verrichtte aansluitend, samen met burgemeester Rianne Donders van Roermond en dijkgraaf Patrick van der Broeck de feestelijke openingshandeling.

Leudal
Het programma van de dag stond onder leiding van Margreet Spijker (WNL, voorheen RTL), daarbij geassisteerd door waterschapsjeugdbestuurder Hidde Bos. Namens Leudal was wethouder Stan Backus aanwezig, die overigens tijdens een extra ledenvergadering van Ronduit Open op 20 november als lijsttrekker van zijn partij wordt voorgedragen, zo maakte zijn fractie vandaag officieel bekend. Verder was daar natuurlijk Har Frenken, ex-raadslid van Leudal, maar tegenwoordig lid van het dagelijks bestuur van het Waterschap én agrariër.

Klimaatproof
Frenken werd, samen met collega Josette van Wersch, door Spijker gëinterviewd over het klimaatprogramma van Waterschap Limburg ‘Water in Balans’. Daarna mocht Wytze Schuurmans, directeur van bureau Nelen Schuurmans, een toelichting geven over het thema ‘klimaatproof inrichten van landelijk en stedelijk gebied’, de samenhang daartussen en over diverse interactieve tools en apps die daarvoor zijn ontwikkeld.

Alternatieven
Wetenschapsjournalist Mark Mieras sprak daarna erg onderhoudend over klimaatverandering en ons brein, nadat waterschapsjeugdbestuurder Bos hem al had ingeleid met fragmenten van ‘de grote ontkenner’ Donald Trump. Actueler kon natuurlijk niet, nu stormen en overstromingen in Azië en Texas  – en later die dag ook op de Cariben – voor afschuwelijke taferelen zorgden. ‘Klimaatontkenners willen niet dat opwarming van de aarde waar is. Eigenlijk zijn ze bang, en mensen die bang zijn moet je alternatieven bieden’ zei Mieras.

Motiveren
De directeur van landschapsbureau Bosch Slabbers verzorgde daarna nog een presentatie over het klimaatrobuust inrichten van stedelijk gebied, aan de hand van de aansprekende voorbeeldprojecten. Saskia Jouwersma van Hoogheemraadschap Delfland gaf juist een toelichting over klimaat, economische belangen en de herinrichting van landelijk gebied. Waarna nog een panelgesprek volgde tussen de Limburgse bestuurders en vertegenwoordigers uit de agrarische sector, bedrijfsleven en natuurorganisaties over de gezamenlijke opgave om Limburg klimaatproof te maken. Want als er één ding duidelijk werd die middag, dan was het wel dat dat alleen lukt wanneer iedereen – ook burgers – betrokken wordt. Dat is de beste manier om mensen te motiveren om zelf iets te doen…

Reacties