Politici Leudal Sociaal vinden onderdak bij andere partijen

Foto: Twitter Jort Raemakers

LEUDAL – Dat Leudal Sociaal, de afsplitsing van de fractie Ronduit Open, niet mee zal doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 was al geen nieuws meer. Opvallend is wel dat de twee raadsleden en het commissielid van de fractie onderdak vinden bij drie verschillende partijen.

Rob Flinsenberg gaf in december 2016 al aan dat Leudal Sociaal niet mee zou doen aan de komende verkiezingen. Flinsenberg is van mening dat te veel kleine partijen niet in het belang van Leudal zijn.

Adviserend
Flinsenberg zal na maart voor het CDA aan de slag gaan als adviserend en ondersteunend lid op het sociaal domein. Fractievoorzitter Andre Kierkels stapt echter over naar D66, de partij waarvan hij zegt het gedachtegoed al sinds de jaren negentig te onderschrijven. Commissielid Sociaal Jan Engelen heeft gesprekken gevoerd met liefst drie fracties, maar heeft ‘na ampele overwegingen’ gekozen voor Samen Verder.

Reacties