Communicatie bij uitvoering sociaal beleid gaat te vaak de mist in

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Hoewel raadslid Mathieu Wagemans (Ronduit Open) wil benadrukken dat er over veel medewerkers van de gemeente Leudal positief gerapporteerd wordt, trekt hij aan de bel bij het college over de communicatie bij de uitvoering van sociaal beleid.

‘Ik wil met nadruk stellen dat ik zeer wel begrijp dat wanneer zich situaties voordoen waarin misbruik wordt gemaakt van voorzieningen en uitkeringen, de gemeente gehouden is in te grijpen. Maar tegelijkertijd is niet acceptabel dat vanuit de gemeente de basisregels op het vlak van communicatie met voeten worden getreden’ schrijft Wagemans vandaag.

Commandant
Het raadslid doelt op ervaringen waarbij medewerkers burgers tegemoet treden ‘vanuit een houding van fundamenteel wantrouwen dat op geen enkel feit is gebaseerd, blijk geven van intimiderend gedrag en zich gedragen als een commandant die geen tegenstem duldt.’

Gekwetst
Gevolg is dat mensen zich diep gekwetst voelen, weet Wagemans. ‘Dat is temeer pijnlijk aangezien uw college de gemeente voortdurend profileert als dienstbaar, terwijl collegeleden niet op de hoogte zijn van hoe de gemeente op uitvoerend niveau werkt. Ik herinner in dit verband aan mijn recente notitie over organisatieverandering waarin ik met nadruk heb bepleit dat de leemlaag tussen college en management wordt doorbroken en collegeleden niet langer onwetend worden gelaten over de uitvoering van het werk. Juist die situatie leidt ertoe dat collegeleden geen zicht hebben op hoe de gemeente functioneert en geen aanleiding hebben om in te grijpen waardoor onaanvaardbare praktijken voortbestaan.’

Actie
Het feit dat het gedrag van slechts een beperkt aantal medewerkers met regelmaat kritiek oproept doet echter aan de noodzaak om in te grijpen niet af, vindt Wagemans. Hij rekent op actie. ‘Weliswaar beschik ik als raadslid over geen enkele bevoegdheid om in te grijpen, maar als volksvertegenwoordiger en lid van het hoogste orgaan van de gemeente weiger ik gegronde klachten van burgers terzijde te leggen, zonder enige actie te ondernemen’, zo besluit hij.

Reacties