Campagne aanpak criminaliteit in het buitengebied succesvol 

Foto: John Hölsgens

LEUDAL/NEDERWEERT – Leudal en Nederweert lanceerden begin 2015 een campagne om de aanpak van criminaliteit in het buitengebied te versterken. Die aanpak is een succes, zeggen de betrokken partijen.

Dat zijn naast de gemeentes en de politie de LLTB en Meld Misdaad Anoniem. Het project richtte zich op ondernemers, bewoners en gebruikers van het buitengebied. Het doel was om de meldingsbereidheid van verdachte zaken te vergroten.

Positief
‘Er zijn successen behaald en de reacties op het project waren positief’, aldus de wijkagenten Ivo Kwantes en Frank Mans. De campagne eindigt weliswaar, maar het werken aan de veiligheid in het buitengebied blijft. De afgelopen jaren spraken de wijkagenten veel met gebruikers en bewoners van het buitengebied. ‘We probeerden in die gesprekken iedereen bewust te maken dat melden van verdachte situaties helpt’, aldus Mans.

Info-avonden
De wijkagenten realiseerden zich dat de agrarische sector het vaak erg druk heeft met de werkzaamheden op het land. Ze stemden acties daarom zoveel mogelijk af met bracheorganisatie LLTB en probeerden groepen te benaderen. Er werden informatieavonden gehouden voor ondernemers, bewoners en gebruikers in het buitengebied. Er waren ook informatiebijeenkomsten voor professionals. Steeds werd de boodschap dat melden belangrijk is herhaald.

Evaluatie
Inmiddels is het project geëvalueerd. Het blijkt dat het aantal meldingen zichtbaar is toegenomen. Er kwamen 173 meldingen vanuit het buitengebied bij de wijkagenten of via aangiftes, waaronder 76 anonieme MMA-meldingen. Onlangs werd nog een amfetaminelaboratorium opgerold in Haler. Een mooi resultaat. Naast de meldingen verbeterde de informatiepositie van de gemeente en politie. De samenwerkingsrelatie tussen partners, meldgroepen, politie en gemeente is eveneens versterkt.

Voortgang
De acties voortgezet. Zo gaan de gemeenten aan de slag met een drugspreventie-actie. Ook leggen de partners hun focus nog meer op de aanpak van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. De kernboodschap dat melden helpt, blijven de partners samen communiceren.

Melden
Het melden van verdachte situaties in het buitengebied kan overigens op diverse manieren. Via het algemeen telefoonnummer van de politie (0900-8844), het alarmnummer 112 (als elke seconde telt of bij een heterdaad situatie) of via de wijkagenten Leudal Frank Mans, Maurice Henk of Marcel van den Ekker ([email protected]) en de wijkagenten Nederweert Joost Kasper en Dennie Joosten ([email protected]).

Anoniem
Anoniem kan melding worden gemaakt bij de onafhankelijke Stichting Meld Misdaad Anoniem, via het gratis telefoonnummer: 0800-7000. Meld Misdaad Anoniem (M.) maakt het voor getuigen toegankelijker om signalen of vermoedens van het dumpen van drugsafval en andere misdaden te melden. M. is een onafhankelijk telefonisch meldpunt. Getuigen kunnen er gratis, veilig en anoniem een melding doen zonder dat de naam en andere persoonlijke gegevens van de melder bekend worden; ook niet bij de verdachte(n).

Reacties