D66 slingert woonwagenbeleid nog maar eens aan

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – D66 heeft het college van Leudal opnieuw vragen gesteld over het woonwagenbeleid. Eerder dit jaar werd de gemeente Leudal wegens discriminatie veroordeeld door het College van Rechten van de Mens.

In reactie stelde het college toen te wachten op een advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en een uitspraak van het College van de Rechten van de Mens in een zaak tegen ‘een andere gemeente’.

‘Gelijkwaardig aanbod’
Deze ‘andere gemeente’ blijkt overigens Gouda te zijn en daar is inmiddels de uitspraak bekend. Ook heeft de nationale ombudsman een rapport uitgebracht over de behandeling van woonwagenbewoners en flink wat aanbevelingen gedaan. Inmiddels zou alle informatie binnen moeten zijn en zou het college zijn standpunt moeten kunnen bepalen over de eerdere veroordeling door het College van de Rechten van de Mens én over het rapport van de Nationale Ombudsman. In de uitspraak over Gouda is gesteld dat er moet worden ‘voorzien in een zo gelijkwaardig mogelijk aanbod van woonwagenstandplaatsen en sociale huurwoningen’.

CDA-amendement
Daarvan is nu geen sprake in Leudal, zegt fractieleider Kaj Beurskens van D66. ‘De wachttijd voor woonwagens is veel langer dan die voor sociale huurwoningen. Ook kunnen er nu geen nieuwe woonwagens gehuurd worden in Leudal, waardoor de mogelijkheden van woonwagenbewoners verder worden beperkt. D66 vraagt ook aan het college om eventueel uitvoering te geven aan het amendement van het CDA van 26 april 2016, om startersleningen mogelijk te maken voor woonwagenbewoners.’

Reacties

article
10370
Woonwagenbeleid aangeslingerd door D66
LEUDAL – D66 heeft het college van Leudal opnieuw vragen gesteld over het woonwagenbeleid. Eerder
https://leudal.nieuws.nl/2017/06/07/d66-slingert-woonwagenbeleid-nog-eens-aan/
2017-06-07T13:36:44+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/197/2017/02/02151543/Naamloos-1.jpg
CDA, College voor de Rechten van de Mens, D66, discriminatie op grond van ras, discriminatie woonwagenbewoners, Gouda, Kaj Beurskens, Nationale Ombudsman, sociale huurwoningen, VNG, wachttijd, woonwagenbewoners
Nieuws