Educatieproject Duurzame Energie van start bij SPOLT-scholen

Foto: BCL

LEUDAL – Afgelopen week tekenden de voorzitters van Groen Hart Leudal, Coöperatie Zuidenwind, SPOLT en wethouder Piet Verlinden tijdens een feestelijke bijeenkomst in Bezoekerscentrum Leudal de ‘Intentieverklaring educatie Duurzame Energie’.

Het was het startschot om vanaf 2017 leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 van de SPOLT-scholen te laten ontdekken op welke wijze duurzame energie wordt opgewekt in Leudal en waarom dat gebeurt.

Excursieochtend
Leerlingen komen meer hierover te weten door een gastles op school en een excursieochtend naar de watermolen Sint Elisabeth en windmolen De Coöperwiek van Coöperatie Zuidenwind in Windpark Neer. Daarnaast kunnen de leerkrachten binnen de eigen lessen gratis gebruik maken van energielesmateriaal, dat landelijk als het beste te boek staat.

Pilot
Het project past binnen het door SPOLT geformuleerde beleid op het gebied van wetenschap en techniek. Een pilot in april 2016, uitgevoerd door groepen van basisschool ‘De Harlekijn’ uit Baexem, vormde de opmaat. Het project kwam tot stand dankzij financiële bijdragen van de gemeente Leudal, SPOLT en Coöperatie Zuidenwind. Daarnaast was de inzet van vrijwilligers van Groen Hart Leudal, Stichting Sint Elisabeth en Coöperatie Zuidenwind onontbeerlijk.

Uitbreiding
Bij gebleken behoefte bij de SPOLT-scholen, wordt het project uitgebreid met bijvoorbeeld tot de verbeelding sprekende lokale voorbeelden van energiebesparing, zonne-energie en biogas. De gemeente stelt hiervoor een bedrag van 2000 euro beschikbaar, uit het budget ‘Duurzaamheid’. Ook Coöperatie Zuidenwind wil begin 2017 aan haar leden voorleggen hiervoor 1000 euro uit haar projectenpot beschikbaar te stellen. Hieruit kunnen initiatieven op gebied van duurzaamheid in Midden Limburg worden gefinancierd. Daarnaast zijn er plannen om het project te introduceren bij scholen in de regio, waarmee SPOLT samenwerkt op het gebied van techniek-educatie.

Reacties

Cookieinstellingen