Ria Teluij (Samen Verder) wil negativisme binnen de raad uitbannen

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Ria Teluij, raadslid voor Samen Verder, wil het volgens haar heersende negativisme binnen de gemeenteraad van Leudal uitbannen. Teluij heeft in een brief aan het college en de raad laten weten dat ze het geklaag meer dan zat is. 

‘Het moet me van het hart dat de wijze waarop raadsleden tijdens de laatste raadsvergadering uithaalden naar (de top van) onze ambtelijke organisatie, naar mijn mening beschamend voor onze gemeente is’ zo schrijft Teluij.

Verhit
Afgelopen dinsdag stond de begroting op de agenda van de raadsvergadering. Progressief Leudal, VVD en D66 stemden uiteindelijk tegen die begroting. Er werd soms verhit gedebatteerd, waarbij de kritiek op de organisatie (ambtenaren) uitermate gevoelig bleek te liggen.

Ria Teluij (Samen Verder)
Ria Teluij (Samen Verder)

‘Klachten werden onterecht uitvergroot en op de verkeerde plek geuit. Dit negativisme doet geen enkel recht aan de vele positieve zaken die binnen onze gemeente van de grond worden getild en bevordert allerminst de omslag die de ambtelijke organisatie aan het maken is’ zo reageert Teluij. ‘De raad is er als hoogste bestuursorgaan juist voor om, met een gezonde kritische kijk, het ambtenarenapparaat te motiveren en positief te prikkelen. Ik heb me dan ook duidelijk geschaard achter het hartstochtelijke pleidooi van de burgemeester die zich voor zijn mensen -volkomen terecht- sterk maakte’ aldus het raadslid.

Constructief
Teluij stelde tijdens de raadsvergadering al voor om de kwestie in het presidium aan de orde te stellen en herhaalde die oproep vandaag schriftelijk. ‘Een mail van de gemeentesecretaris van vanochtend bevestigde de noodzaak paal en perk te stellen aan politieke uitvergroting van zaken, die afbreuk doen aan het wezenlijke waarvoor wij als raadslid er zijn: constructief te werken om de 16 kernen van onze gemeente te smeden tot een hechte gemeenschap.’

Bezuinigen
Leudal moet miljoenen gaan bezuinigen op eigen vastgoed en op de ambtelijke organisatie. Het college had ook graag een ton ter beschikking gehad om het tienjarig bestaan van de gemeente te vieren, maar op het CDA na vonden alle partijen dat veel te veel. Met 50.000 euro is het budget voor het feestje nu flink gekort.

Reacties