‘Ontwikkelingen rondom voormalig klooster Mariabosch in een impasse’

Foto: John Hölsgens

BAEXEM – Raadslid Mathieu Wagemans van de fractie Ronduit Open heeft het college van Leudal vragen gesteld over de ontwikkelingen rond het voormalige klooster Mariabosch in Baexem.

De afgelopen jaren is er weinig voortgang geboekt, stelt Wagemans. Er zou een Samen Zorgen Huis komen, een ‘op zichzelf prima initiatief waar de gemeenteraad meerdere malen middelen voor beschikbaar heeft gesteld.’

Woningbouw
Als de berichten van de afgelopen maanden echter kloppen, is het volgens Wagemans hoogst onzeker of dat Samen Zorgen Huis er nog wel komt. Diverse partijen zouden zich hebben teruggetrokken. ‘Ronduit Open stelt vast dat de ontwikkeling van Mariabosch -naast het Samen Zorgen Huis- ook woningbouw voor Baexem zou inhouden, waar in de kern Baexem al vele jaren naar wordt uitgekeken. Een nieuwe bestemming van het voormalige klooster is overigens ook uit cultuurhistorisch oogpunt belangrijk. Daarnaast is er met betrekking tot de uitwerking en realisering van de woningbouwplannen weinig voortgang gemaakt, omdat dit is gekoppeld aan het Samen Zorgen Huis’ aldus Wagemans.

Impasse
Nu die koppeling niet meer aan de orde lijkt dringt Ronduit Open erop aan dat het college op korte termijn helderheid geeft en knopen doorhakt, zodat de woningbouwplannen voortvarend kunnen worden opgepakt. ‘Voortduren van de huidige impasse is na al de jaren van plannenmakerij rond Mariabosch niet wenselijk’ stelt de fractie.

Reacties