Dagblad lijkt onvermurwbaar onder protest tegen opdoeken dialectcolums

Foto: Wikipedia - P. Coenen (CC BY-SA 3.0)

Open Podium biedt plaats aan columns of andere opiniestukken van bezoekers van Leudal.Nieuws.nl of gastschrijvers. Bijdragen kunnen worden geweigerd, ingekort of geherformuleerd. Anonieme inzendingen of stukken die oproepen tot geweld, discriminatie of andere onwettige daden worden nooit geplaatst. Over het al of niet plaatsen van bijdragen wordt geen enkele discussie gevoerd. Stuur uw bijdragen aan [email protected], voorzien van naam, adres en telefoonnummer.

Recentelijk deed de stadsdichter van Leudal, Frits Criens, een oproep om zijn column ‘Modertaal’ in Dagblad De Limburger te redden. Zijn stukjes in het Limburgs dialect staan, net als die van collega Jan Schuren, op de nominatie om geschrapt te worden. Veel lezers zijn het daar niet mee eens, zoals Loes Kerkhoff. Zij was een van de van de velen die gehoor gaf aan de oproep van Criens om het Dagblad te bestoken met protestmails en brieven. Vooralsnog lijkt de redactie van De Limburger echter onvermurwbaar. Hieronder de mail van mevrouw Kerkhoff en de reactie van Branko Eijssen van de hoofdredactie, waaruit geconcludeerd mag worden dat men van mening is dat de formule Criens/Schuren niet langer ‘voldoet’ of is ‘uitgewerkt’.

Tot mijn verbazing las ik dinsdag twee weken geleden dat de column “Modertaal” gaat verdwijnen, de schrijver, Frits Criens had zijn ontslagbrief ontvangen. Op de vrijdag in die week, las ik dat “Druimentaere ” door Jan Schuren ook moet verdwijnen. Dat heeft niet alleen de beide auteurs teleurgesteld, maar ook mij en met mij vele andere lezers. Reeds meerdere decennia ben ik geabonneerd op “De Limburger”, omdat deze krant een eigen Limburgse identiteit heeft. Daar waren de columns van de heren Frits Criens en Jan Schuren een wezenlijk onderdeel van. Jammer, jammer en geen goede zet van “De Limburger”, of gaat die naam binnenkort ook verdwijnen?

Met vriendelijke groet,
M.L. Kerkhoff


Geachte mevrouw Kerkhoff,

Dank voor uw reactie op ons besluit de dialectcolumn van Frits Criens uit de krantenkolommen te halen. Wij begrijpen dat u, als trouwe lezer, een bittere pil heeft moeten slikken. Des te meer waarderen wij het dat u de moeite neemt om contact op te nemen en uw mening te laten horen. In een tijd waarin de krant het economisch niet gemakkelijk heeft, dienen wij altijd twee keer na te denken alvorens een beslissing te nemen. Het laatste wat wij willen is een groot deel van onze lezers voor het hoofd stoten. Vandaar dat ik het nodig vind om, in alle transparantie, ons besluit toe te lichten in de hoop en verwachting dat u zich verbonden blijft voelen met ons mooie product.

Dialect. Het is belangrijk onderwerp voor een Limburgse krant. Een essentieel onderdeel van de Limburgse cultuur en identiteit. Dat realiseren wij ons als geen ander. We besteden er daarom heel veel aandacht aan. In het verleden was dat zo, dat is nu het geval en zal ook in de toekomst zo zijn. Niet voor niets hebben wij op maandag een Limburgkatern in Scala. Vijf pagina’s over zaken die typisch Limburgs zijn. Dialect is daarin een veelvuldig terugkerend item. Wij zijn ook bijzonder trots op de column van Leonie Cornips, hoogleraar Taalcultuur in Limburg en verbonden aan de Universiteit Maastricht. Dat onderstreept hoe belangrijk wij dialect vinden als krant, die zelf ook diep geworteld is en wil zijn in die Limburgse cultuur.

Er wordt momenteel druk gewerkt aan projecten om de Limburgse streektaal juist meer en vaker in de schijnwerpers te zetten. Inclusief columns in streektaal, zoals u afgelopen maandag wellicht in de column ‘vis-a-vis’ op de Limburgpagina’s heeft kunnen lezen. Maar dan wel de streektaal in de volle breedte, in al zijn variatie. En voor lezers in de hele provincie.

Waarom dan toch afscheid nemen van Frits Criens? Er worden bij de krant natuurlijk regelmatig columns en rubrieken geschrapt – van zowel medewerkers in vaste dienst als columnisten ‘van buiten’- om plaats te maken voor ‘iets nieuws’. Omdat ze niet meer voldoen, omdat de formule is uitgewerkt. Een krant moet zich met enige regelmaat verfrissen om aantrekkelijk te blijven voor al die trouwe abonnees. Om te voorkomen dat de sleet erop komt te zitten. Wat dat betreft is nu ook weer zo’n moment. Vanaf dinsdag 17 mei treft u een compleet vernieuwde krant aan. Een nieuw logo, een fantastische nieuwe layout, maar met de vertrouwde katernindeling en de kwaliteit verhalen die u van ons gewend bent. Bovendien: vanaf 21 mei brengen wij elke zaterdag een magazine uit. Als extraatje voor onze trouwe klanten.

Nogmaals. Wij begrijpen dat afscheid nemen soms pijn doet. Zeker als in al die jaren een bijzondere band is opgebouwd met ‘dat hoekje in de krant’. Het gevoel dat we u iets afnemen, kunnen we wellicht niet helemaal wegnemen. Wij denken dat we daar iets moois tegenover stellen. De hoofdredactie van uw dagblad hoopt dan ook van harte dat u open staat voor de aankomende veranderingen die, naar onze bescheiden mening, de goede krant die wij u zes dagen in de week aanbieden nog beter hebben gemaakt.

Met vriendelijke groet
Branko Eijssen
Hoofdredactie
Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad
 

Reacties