Wagemans: ‘De waarheid is kennelijk lastig voor sommige journalisten’

Foto: John Hölsgens

Open Podium biedt plaats aan columns of andere opiniestukken van bezoekers van Leudal.Nieuws.nl of gastschrijvers. Bijdragen kunnen worden geweigerd, ingekort of geherformuleerd. Anonieme inzendingen of stukken die oproepen tot geweld, discriminatie of andere onwettige daden worden nooit geplaatst. Over het al of niet plaatsen van bijdragen wordt geen enkele discussie gevoerd. Stuur uw bijdragen aan [email protected], voorzien van naam, adres en telefoonnummer.

In de Limburger van 5 maart stond een artikel over de politieke problemen in Leudal. Die problemen zijn aanzienlijk. Als voornaamste oorzaak werd daarbij genoemd dat wethouder Walraven (Samen Verder) en raadslid Wagemans (Ronduit Open), een uiterst beroerde relatie met elkaar zouden hebben. In de raadsvergadering van 22 maart namen de twee politici met kracht afstand van die beweringen. Vandaag reageerde raadslid Wagemans nogmaals, dit keer met een schrijven naar de redactie waarin hij ook inging op de reacties die de gezamenlijke verklaring weer opriep vanuit de raad. Dat schrijven treft u hieronder aan.

Mathieu Wagemans (Ronduit Open)
Mathieu Wagemans (Ronduit Open)

‘Tijdens de raadsvergadering van gisteren bleek dat ook raadsleden (Ad Thomassen, Rens Raemakers) er kennelijk belang bij hebben beelden over verstoorde persoonlijke verhoudingen levend te houden, zodat men vervolgens ach en wee kan klagen over hoe slecht de verhoudingen zijn in de raad. Het lijkt op een bewust gecreëerd beeld dat lekker weghapt naar burgers toe en waar burgers gaandeweg ook in zijn gaan geloven. Vervolgens stelt men dat men niets gelooft van ons verhaal: dat er geen persoonlijke problemen zijn tussen ons en dat we een zakelijk contact hebben. Alsof men aan de zijlijn beter weet hoe wij onze relatie beleven dan wijzelf. Zo is men zelf medeschuldig aan kwalijke beeldvorming, om vervolgens te kunnen klagen hoe slecht de onderlinge verhoudingen zijn. Tegen dat soort kwalijke beeldvorming kun je je moeilijk verdedigen. Men kan niet en wenst niet het onderscheid te maken tussen inhoudelijke verschillen van opvatting en verstoorde verhoudingen in de persoonlijke sfeer. Van dat laatste is tussen Walraven en mij geen sprake. En als dat wel het geval zou zijn, zijn wij beiden prima in staat dat ook te vertellen.

De aanleiding om deze keer stelling te nemen tegen deze beeldvorming was een artikel in de Limburger. Twee uur lang ben ik ondervraagd door een journalist, waarbij ik heel concreet de voorbeelden heb genoemd over hoe de relatie tussen Arno Walraven en mij werkt. Die is zakelijk en prima werkbaar. Attenderingen en suggesties in het belang van de gemeente worden regelmatig overgenomen, bijvoorbeeld rond een faillissement waar ik vreesde dat door het optreden van de curator Leudal extra schade zou oplopen. Dan stuur ik een mail met de suggestie in een brief de positie van Leudal veilig te stellen. Dergelijke suggesties worden gewaardeerd en er wordt ook regelmatig vervolg aan gegeven.

Wethouder Arno Walraven (Samen Verder)
Wethouder Arno Walraven (Samen Verder)

Zo hoort dat ook te werken. Maar dit soort informatie over hoe het in de praktijk werkt, paste kennelijk niet in het reeds herhaaldelijk door de redactie Roermond gevormde beeld over een troebele relatie tussen ons beiden. En dus werd die info terzijde geschoven. Op die manier wordt het principe van hoor en wederhoor niet meer dan een journalistiek ritueeltje. Ik hoorde later va Arno Walraven dat hij eveneens concrete info had gegeven en ook die werd niet vermeld. Etiketten plakken is gemakkelijk en de waarheid is kennelijk voor sommige journalisten (en raadsleden) lastig.’

Mathieu Wagemans (Ronduit Open)

 

Reacties