Nieuwe coalitie neemt stelling bij wisseling van de wacht

Foto: 3ML

LEUDAL – Het was anders dan anders deze keer, de gemeenteraadsvergadering van Leudal. Dat had natuurlijk veel te maken met afschuwelijke aanslagen in Brussel van vanochtend.

Nadat burgemeester Arno Verhoeven namens alle aanwezigen zijn medeleven had uitgesproken werd dan ook eerst een moment van stilte in acht genomen.

Niet opzienbarend
Daarna werd niet lang ingegaan op het nieuwe coalitieakkoord. De inhoudelijke discussie daarover zal vooral op 26 april worden gevoerd. De oppositiepartijen mochten, zoals in het voortraject, wel nog wat mopperen dat ze nauwelijks betrokken of geïnformeerd waren tijdens de formatie. Het akkoord zoals het er nu ligt werd bovendien als wel héél summier omschreven en Rens Raemakers (D66) wees nog eens op de polarisatie tussen de huidige partners in het verleden. Michel Graef (Samen Verder) vond echter dat men niet moest doen alsof dit coalitieakkoord opzienbarender was dan een vrede tussen Israël en Palestina.

Smeuïg
Toch kwam dat aspect nog op opvallende wijze aan de orde deze avond. Raadslid Wagemans (Ronduit Open) en wethouder Arno Walraven (Samen Verder) namen in een gezamenlijke verklaring krachtig afstand van het in Dagblad De Limburger geschetste beeld van hun onderlinge verhouding, die zacht uitgedrukt niet al te best zou zijn. Volgens Ad Thomassen (VVD) kwam dat beeld echter vrij dicht in de buurt van de waarheid. Hij baseerde dat niet op het krantenartikel, maar op zijn eigen ervaringen. Wagemans had het echter over het ‘plakken van etiketten’ omwille van een smeuïg verhaal in de krant. Rens Raemakers mocht vervolgens van burgemeester Verhoeven vanavond nog niet doorvragen over het ombudswerk – ‘het DNA van Ronduit Open’ zoals de fractieleider van D66 het noemde- waarover Samen Verder in het verleden duidelijk van opvatting verschilde met de nieuwe coalitiegenoot.

Komen en gaan
Een groot deel van de raadsvergadering werd verder in beslag genomen door het afscheid van één en het beëdigen van twee nieuwe wethouders. Paul Vogels (CDA) bood zijn ontslag aan. Na tien jaar politiek in Leudal, waarvan zes jaar als wethouder, kondigde hij aan niet terug te zullen keren in de raad. Stan Backus en Richard Verheul van Ronduit Open werden beëdigd als nieuwe wethouder. Hun partijgenoot Tiemen Brouwer trad als nieuw lid toe tot de gemeenteraad.

Reacties