Campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’ van start

Foto: John Hölsgens

LIMBURG – Maandag gaat de campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’ weer van start. Deze – vorig jaar zeer succesvol verlopen campagne – richt zich op de bewustwording van automobilisten, die ondanks dat ze van goede wil zijn toch harder rijden dan toegestaan.

Automobilisten rijden regelmatig 10 tot 15 kilometer te hard op 30- en 50-kilometer wegen. Vaak omdat men zich niet bewust is van de eigen- of toegestane snelheid. Zo’n overtreding lijkt onschuldig, maar de risico’s zijn behoorlijk groot. Juist op die wegen zijn veel andere, kwetsbare verkeersdeelnemers aanwezig, zoals fietsers en voetgangers.

Kinderen en ouderen
De campagne maakt gebruik van beelden van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, kinderen en ouderen. Uit onderzoek blijkt dat de acceptatie van snelheid beperkende maatregelen groter is als de rechtvaardiging voor die maatregel meteen zichtbaar is. Het campagneconcept helpt mensen om zich meer bewust te worden van hun eigen snelheidsgedrag en het naleven van de limiet.

ROVL
Verantwoordelijk voor deze campagne in Limburg is het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Dit is het onafhankelijk bestuursorgaan dat in opdracht van de provincie Limburg werkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Limburg. ROVL streeft dan ook naar nul verkeersslachtoffers. De campagne ‘Hou je aan je snelheidslimiet’ past dan ook helemaal bij deze filosofie. Het voorkomen van ongevallen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Reacties