Motie van wantrouwen tegen wethouder Van den Beuken aanvaard

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Voor de tweede keer in twee maanden tijd was het spitsroeden lopen voor CDA-wethouder John van den Beuken. Na ‘Biebgate’ in december kreeg hij vanavond opnieuw een motie van wantrouwen aan de broek, ingediend door de voltallige oppositie.

Het collegebesluit om muziekverenigingen uit te zonderen van een forse subsidiekorting was daar de aanleiding voor.

Verantwoordelijk
Het college erkende vooraf wel dat het de raad ten onrechte had gepasseerd bij het terugdraaien van de subsidiekorting. Maar daarbij gebeurde één en ander – onder verantwoordelijkheid van de wethouder- met de schijn van het eigen partijbelang, zo betoogden D’66, Ronduit Open, VVD en Progressief Leudal. De rollen van CDA-fractievoorzitter Peter van Melick en mede-wethouder Vogels daarbij waren volgens de oppositiepartijen ook twijfelachtig. Maar Van de Beuken werd door hen toch vooral als verantwoordelijk gezien en dus zeker niet de ambtenaren, zoals burgemeester Verhoeven eerder suggereerde.

Peter van Melick (CDA) Foto: Twitter
Peter van Melick (CDA) Foto: Twitter

 

Lobbycircus
‘Manipulatie van besluitvorming, politiek in z’n smerigste vorm’ waren de woorden van VVD-raadslid Thomassen. ‘Wie had gedacht dat het schip Leudal na ‘Biebgate’ nog dieper kon zinken?’ vroeg D66 fractievoorzitter Rens Raemakers zich af. ‘Ons raadswerk wordt onmogelijk gemaakt door het CDA-lobbycircus’ voegde hij daaraan toe. ‘Raadslid Van Melick deed toezeggingen aan de muziekfederatie. Wethouders Vogels en en Van den Beuken voerde die toezeggingen gewoon uit. We zijn teleurgesteld in het CDA. Het geritsel in achterkamertjes moet afgelopen zijn’ eiste de voorman van de democraten. Joost van der Stappen (Progressief Leudal) vond dat er inmiddels genoeg redenen waren om het hele college naar huis te sturen.

Wederhoor
Van Melick ontkende overigens ten stelligste dat hij toezeggingen had gedaan en vond bovendien dat er door de media geen wederhoor was toegepast. Raadslid Reijnders (CDA) viel hem daarin bij. Maar op de vraag van Raemakers wat er dan niet klopte aan de berichtgeving moest men het antwoord schuldig blijven.

Aangeslagen
Hen Sleven (Samen Verder) stelde in eerste instantie voor om de motie van wantrouwen aan te houden tot de raadsvergadering van 16 februari. ‘Dat is aandacht afleiden’ vond Raemakers echter , die net als de overige fractieleiders van de oppositie de motie absoluut in stemming wilde brengen. Tot twee keer toe werd de vergadering geschorst. Daarna verzocht Samen Verder aan Van den Beuken zijn portefeuille in te leveren. Die deed dat niet waarna de motie in stemming kwam en werd aanvaard, ook door Samen Verder. CDA-fractievoorzitter Peter van Melick reageerde kwaad op de houding van de coalitiegenoot. Hij kondigde aan dat het CDA zich gaat beraden over ‘hoe verder in deze constellatie’. Een zwaar aangeslagen wethouder Van den Beuken vroeg daarna vijf minuten bedenktijd om zich te beraden. Daarna diende hij zijn ontslag in.

Reacties