Raadslid Thieu Wagemans zwicht niet voor dreigementen bestuur De Postkoets

Foto: John Hölsgens

HORN – Thieu Wagemans van Ronduit Open heeft aangegeven niet te zwichten voor dreigementen van het bestuur van gemeenschapshuis De Postkoets in Horn.

Het bestuur heeft het raadslid in een open brief gewaarschuwd en hem gemaand op te houden met zijn kritiek op het bestuur en de exploitant van het gemeenschapshuis. Het bestuur laat verder weten zich, ‘afhankelijk van het vervolggedrag’ van Wagemans, te beraden op verdere stappen tegen hem.

Niet onder de indruk
Wagemans liet via Leudal Gezien weten niet echt onder de indruk te zijn. Op zijn beurt roept hij het bestuur van de Postkoets op het begin vorig jaar geschreven rapport openbaar te maken, waarin gebruikers van het gemeenschapshuis aangeven hoe zij tegen de exploitatie aankijken. Daarbij zou namelijk de nodige kritiek zijn geleverd. Het college is niet van plan dat rapport onder de raadsleden te verspreiden, omdat het onder supervisie van het stichtingsbestuur is geschreven. Daarom moet het bestuur de tekst maar openbaar maken, vindt Wagemans. ‘Zo kunnen de burgers van Horn vaststellen of de Postkoets wordt geëxploiteerd zoals dat hoort’, zo laat het raadslid optekenen.

Mathieu Wagemans (Ronduit Open)
Mathieu Wagemans (Ronduit Open)

Vragen
Eerder hekelde Wagemans het feit dat commerciële activiteiten de boventoon voeren in de Postkoets, ten nadele van verenigingen en andere gemeenschapsactiviteiten. Meer daar over is hier te lezen. Ook Samen Verder stelde vragen aan CDA-wethouder John van den Beuken, over de gang van zaken in Horn.

Laster
Het bestuur van De Postkoets vindt dat Wagemans zich schuldig maakt aan ambtsmisbruik omdat hij als raadslid de publiciteit zoekt op basis van onjuiste gegevens. In haar open brief schrijft het bestuur: ‘Als er sprake is van kwade opzet kan gesproken worden van laster en aantasting van de goede naam’. Volgens de bestuurders is er niets aan de hand. ‘Vanaf de opening van de Postkoets hebben commerciële activiteiten het mogelijk gemaakt dat verenigingen er onder dak zijn voor een lage huur. Er is nooit één cent uit de gemeentekas nodig geweest voor een sluitende exploitatie. En dat alles zonder dat de verenigingen voor die commerciële activiteiten hebben moeten wijken.’

‘Niet van deze tijd’
Ronduit Open heeft het over klachten van gebruikers, maar volgens het bestuur van de Postkoets gaat het maar om één klager die Wagemans voor zijn karretje weet te spannen. Wagemans ontkent dat. Hij noemt de reactie van het stichtingsbestuur tekenend voor ‘een bestuurscultuur die niet meer van deze tijd is. Juist door dergelijk gedrag krijg je een situatie dat mensen hun mond houden waarna het bestuur concludeert dat het nooit klachten krijgt.’

Volgens Wagemans heeft de gemeente nooit werk gemaakt van een structurele aanpak van gemeenschapshuizen, reden waarom er nu in veel kernen van Leudal problemen zijn.

Reacties