Dossier N280: Van der Broeck vraagt om wederzijdse liefde

BAEXEM – Dit keer was hij in alle vroegte met zijn privé-auto gekomen, CDA-gedeputeerde Patrick van der Broeck, over de weg waar al zo veel jaren gekrakeel over is: de N280. Er zijn prettiger manieren om de week te beginnen. En dan regende het ook nog.

Want natuurlijk werd hij dan wel opgewacht en warm welkom geheten door een behoorlijke partijdelegatie, er waren ook andere belanghebbenden afgekomen op het tweede bezoek van Van der Broeck aan Baexem binnen korte tijd. En dan was daar nog raadslid Ria Teluij van Samen Verder.

Handen schudden
Nadat er uitvoerig handen waren geschud met CDA-wethouders Vogels en Van den Beuken, raadslid Peter van Melick en Johan Geraats, ex-raadslid en bovendien kandidaat voor de Christen-Democraten bij de komende Provinciale Statenverkiezingen, kon de gedeputeerde nog net zeggen dat het project betreffende de aanpassing van de N280 een voorbeeld is voor het betrekken van zoveel mogelijk mensen bij de besluitvorming. Daarna was het eerst mevrouw Teluij die reageerde.

Doodzonde
‘Ik wil graag naar voren brengen wat Baexem zegt’ begon het raadslid. ‘Baexem koos voor de zogenaamde ‘5-variant’. Dat deed ook de gemeente Leudal en het CDA in de provincie. Wanneer u dan zegt dat er van onderaf onderzocht is hoe de mensen er over denken, dan vind ik het doodzonde dat er iets (de ‘3c-variant-red.) uitkomt wat de gemeente Leudal niet wil, wat de omliggende gemeenten niet willen en wat de omwonenden niet willen. Dat is funest voor het vertrouwen in de provinciale politiek’.

De gedeputeerde wees er vervolgens op dat er een heleboel mensen aan de N280 wonen, niet alleen in Baexem. En dat er nóg meer mensen gebruik maken van de weg. Al die belangen zijn meegewogen volgens Van der Broeck en daarop is vervolgens een democratische besluitvorming losgelaten.

Meerderheid
Daarbij moet worden gezegd dat de keuze voor de 3c-variant een principebesluit is, waar overigens een ruime meerderheid voor was. Een definitieve beslissing wordt pas ná de komende Provinciale Statenverkiezingen genomen. ‘Weinig partijen durven nu al te zeggen of ze voor of tegen het principebesluit zullen zijn’ meent Teluij. ‘Qua veiligheid en leefbaarheid zullen er voor Baexem bij de keuze voor de 3c-variant concessies gedaan moeten worden. Dat vind ik een slechte zaak. Bovendien zouden omliggende gemeenten gebaat zijn bij de ook nog eens veel goedkopere 5-variant, omdat naar mijn idee de doorstroming tussen Roermond en Weert dan beter zou worden.’

Slappe was
De kosten zijn inderdaad ook nog een punt van discussie. Johan Geraats wees er nog eens op dat de gemeente Leudal nou niet bepaald royaal in de slappe was zit en wilde graag weten of de provincie bereid is extra investeringen te doen om de plannen te realiseren. Van der Broeck gaf daarop aan al eerder te hebben laten weten graag een extraatje uit te trekken, maar dat ‘de liefde wel van twee kanten moet komen’.
Van der Broeck: ‘Steeds terugkomen op besluiten die al genomen zijn schiet niet op. Ik wil graag vooruit én ik wil dat Baexem een fatsoenlijk ‘hart’ daarvoor terugkrijgt. Maar wij gaan over de provinciale weg en de verantwoordelijkheid voor het centrum van de kern Baexem ligt toch echt primair bij de gemeente.’

Stakeholders
Vervolgens kreeg de bezoeker uit Maastricht ook nog afgevaardigden van de stakeholders tegenover zich. Daarbij ging het er vooral over of het niet logisch is dat er eerst een volledige MER (milieu-effect rapportage) afgerond moet worden, voor er een definitief besluit wordt genomen over welk tracé het moet gaan worden. Het verweer daarop was wat makkelijker, omdat er zoals gesteld vooralsnog alleen een principebesluit ligt.

Bureaulade
Mevrouw Teluij toonde zich achteraf nog verontwaardigd over het feit dat de door de provincie beoogde versie 3c, die Gedeputeerde Staten eerst eind 2014 aan Provinciale Staten wilden voorleggen, nog enkele maanden op zich laat wachten. Het is nog steeds niet gelukt om een definitieve en werkbare oplossing te bedenken en te tekenen. ‘Variant 5e, die niet door de kern van Baexem loopt, ligt sinds november 2013 klaar in een bureaulade. Deze wil Van der Broeck niet wegen met de beoogde 3c variant, omdat onderzoek teveel kost’, liet Teluij later weten.

Goedgemutst
Na nog een korte stop bij de kruising N280-N273 (Napoleonsweg) namen de CDA’ers in ieder geval goedgemutst afscheid. Ter plaatse wil de provincie nu immers ook een ongelijkvloerse kruising, wat goed nieuws is voor de schoolgaande jeugd naar Scholengemeenschap Sint Ursula. En Johan Geraats was al heel tevreden met de toezegging voor een veilige aansluiting bij de Hubert Cuyperslaan en de bereidheid van de gedeputeerde financieel bij te willen dragen aan een mooie nieuwe kern van zijn geliefde Baexem. Mits…

Wordt ongetwijfeld vervolgd, na de verkiezingen.

Reacties