Onderhoud viaduct: tijdelijke verkeersmaatregelen in Horn

HORN – In verband met grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan het viaduct de Fransche berg, gelegen over de N280, wordt de Beegderweg in Horn tijdelijk afgesloten voor alle verkeer, behalve voor fietsers, bromfietsers en voetgangers.

De afsluiting vindt plaats vanaf maandag 20 april tot zaterdag 4 juli, of zoveel langer dan wel korter dan noodzakelijk is. Gedurende de werkzaamheden wordt het verkeer en de lijndienst van Veolia omgeleid. Voor fietsers, bromfietsers en voetgangers is het wel mogelijk om gebruik te maken van het viaduct. Fietsers en bromfietsers dienen hiervoor wel af te stappen en het viaduct te voet over te steken.

350px-Nederlands_verkeersbord_J16.svg

Uitzondering
Tijdens bepaalde werkzaamheden aan het viaduct is het ook voor fietsers, bromfietsers en voetgangers niet mogelijk om gebruik te maken van het viaduct. Zij dienen dan gebruik te maken van de aangegeven omleidingsroute. Wanneer deze bepaalde werkzaamheden plaats vinden, wordt op een later tijdstip bekend gemaakt door de aannemer.

Bezwaar
Het besluit met de daarbij behorende stukken ligt vanaf 5 maart voor zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Leudal. Tevens is het besluit online gepubliceerd in de Staatscourant. Gedurende de inzagetermijn kan door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend.

Reacties

Cookieinstellingen